Börsnotering av

Petrosibir AB

Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Petrosibir AB hette tidigare Shelton Petroleum AB. Shelton Petroleum AB hette tidigare Petrosibir AB. Petrosibir AB hette tidigare Temporär Förvaltning i Stockholm AB. Temporär Förvaltning i Stockholm AB hette tidigare Nordic Growth Market NGM Holding AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Mer information

Shelton Petroleum är noterat på Nasdaq Stockholm, men i början av december 2015 meddelades att Nasdaq avnoterar företagets aktier den 4 februari 2016 pga händelser hänförliga till de fientliga uppköpsförsöken mellan Shelton Petroleum och Petrogrand. Shelton Petroleum kommer därför att ansöka om notering på annan marknadsplats.

Uppdatering: Shelton Petroleum AB har bytt namn till Petrosibir AB (dvs man har återgått till sitt tidigare namn).

Uppdatering: I början av februari 2016 meddelade Petrosibir att deras aktier kommer att börja handlas på beQuoted-listan under februari, som en temporär lösning tills en notering på riktig marknadsplats har genomförts.

Uppdatering: Petrosibirs VD Dmitry Zubatyuk meddelade i början av april 2016 att han avgår. Han behåller dock sin plats i styrelsen.

Uppdatering: I mitten av oktober 2022 publicerade bolaget en kontrollbalansräkning som visade att mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Bolaget har sin verksamhet i Ryssland, vilket inte är så lyckat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner