Solid Försäkringsaktiebolag

Solid Försäkring är ett försäkringsbolag med fokus på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
Solid Försäkringsaktiebolag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner