Börsnotering av

Solid Försäkringsaktiebolag

Solid Försäkring är ett försäkringsbolag med fokus på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Resurs Holding AB 100%, som innan en notering skulle dela ut aktierna till ägarna.

Mer information

I slutet av maj 2021 meddelade Resurs Holding AB att styrelsen gett koncernledningen i uppdrag att utvärdera och skapa förutsättningar för en utdelning och börsnotering av Resurs Holdings aktier i Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier har utsetts till Sole Global Coordinator & Bookrunner i samband med processen.

Uppdatering: I början av oktober 2021 kallade Resurs Holding till en extra bolagsstämma den 2 november 2021 för att ta beslut om att dela ut och särnotera Solid Försäkring. 10 aktier i Resurs ska ge 1 aktie i Solid Försäkring.

Uppdatering: I mitten av november 2021 upprepade Resurs Holding att Solid Försäkringsaktiebolag ska noteras på Nasdaq Stockholm under fjärde kvartalet 2021.

Uppdatering: Solid Försäkring noteras på Nasdaq Stockholm den 1 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner