Börsnotering av

Tatura AB

Tatura AB är sedan mitten av 2007 verksamt inom oljebranschen och investerar i, utvecklar och opererar logistiska lösningar samt köper och säljer olja. Bolaget är representerat i Ryssland genom dotterbolag i St. Petersburg. Tatura har ett nätverk av handelspartners i Ryssland och Europa. Företaget Tatura AB har tidigare bedrivit två andra verksamheter. Dels under namnet Eight Solutions och dels under namnet Displayit.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NGM Equity

Värdering

Noterat på NGM Equity

Mer information

Företaget byter lista från NGM Equity till Aktietorget då NGM har fått sitt tillstånd indraget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner