Tatura AB

Tatura AB är sedan mitten av 2007 verksamt inom oljebranschen och investerar i, utvecklar och opererar logistiska lösningar samt köper och säljer olja. Bolaget är representerat i Ryssland genom dotterbolag i St. Petersburg. Tatura har ett nätverk av handelspartners i Ryssland och Europa. Företaget Tatura AB har tidigare bedrivit två andra verksamheter. Dels under namnet Eight Solutions och dels under namnet Displayit.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
Tatura AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner