Börsnotering av

Flat Capital AB

Flat Capital är ett investeringsbolag som fokuserar på bolag med framstående entreprenörer i ledande ställning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Sebastian Siemiatkowski 26,1 %, Double Sunday IV AB 45,1 %, Nina Siemiatkowski 26,1 %, Övriga 2,7 %.

Nina och Sebastian Siemiatkowski.

Värdering

Uppdatering: 282,2 Mkr post money

182,1 Mkr pre-money och 282,2 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

Mer information

I slutet av september 2021 meddelade Flat Capital att de ska noteras på First North och inför det göra en nyemission. Flat Capital är ett investeringsbolag som grundades 2013 av Nina och Sebastian Siemiatkowski vars portfölj idag består minoritetsposter i 13 innehav där Klarna, Budbee och Truecaller är störst.

Uppdatering: Flat Capital notera på First North den 20 oktober 2021.

Uppdatering: Intresset för noteringsemissionen var stort. Anmälningar överstigande 1,2 miljarder kronor från över 27 000 investerare inkom.

Uppdatering: Flat Capital har bestämt sig för att ge alla 27 000 tecknare tilldelning.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner