Börsnotering av

Cassandra Oil AB

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, ”olje sludge” och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB heter i skrivande stund fortfarande Eureka Oil AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Anders Olsson är huvudägare. Factum Electronics Holding ABs nuvarande aktieägare kommer att äga en mindre del av företaget.

Uppdatering: Grundare 71,7 %, Investerare via nyemissionen 20,3 %, Factum Elecronics Holdings aktieägare 8 %.

Värdering

Okänt i skrivande stund, men företaget gör en nyemission på 42 Mkr innan listningen.

Uppdatering: 200 Mkr enligt den kapitalanskaffning på 42 Mkr som företaget gjort.

Mer information

Cassandra Oil AB (som i skrivande stund fortfarande heter Eureka Oil AB) listar sig på First North genom ett omvänt förvärv av First North-listade Factum Electronics Holding AB (Innan affären görs säljer Factum Electronics Holding AB sin verksamhet, investerar i nya företag och delar ut aktierna till aktieägare.).

Innan affären gör Cassandra Oil AB (Eureka Oil AB) en nyemission på 42 Mkr.

Uppdatering: Det omvända förvärvet är genomfört.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner