Cassandra Oil AB

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, ”olje sludge” och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB heter i skrivande stund fortfarande Eureka Oil AB.
Ingen nyemission hittades
Inga nyheter hittades
default-fallback-image

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner