ABAS noteringserbjudande är för högt prissatt i aktuellt marknadsklimat

ABAS Protect gör en IPO på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ser en uppsida, men det blir en neutral rekommendation.

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet. Nu gör företaget en noteringsemission på 12,5 Mkr till 12,50 kr per aktie och börjar sedan handlas på Spotlight den 1 november.

Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på bolaget och ser en uppsida på 40 procent från värderingen i noteringserbjudandet, men i nuvarande marknadsförhållande anser man att det inte räcker för en köprekommendation och ger en neutral rekommendation.

”Vi tycker att 9 gånger ev/ebit är en rimlig värdering för ett välskött mikrobolag som ABAS. Ledningen verkar ha gjort mycket rätt de senaste åren. Samtidigt utgör utlandsexpansionen och konjunkturen påtagliga risker. Vi fick ett ganska bra intryck av ABAS. Uppsidan på 40 procent i vårt huvudscenario är dock lite för klen i det här marknadsklimatet för att vi ska vara bekväma med teckna-råd. Vårt råd blir därmed neutral”


Läs även:

Sälj det nynoterade företaget I Love Lund

Direktnoteringar, omvänd notering och listbyte

Tre mindre och en riktigt stor företrädesemission

ABAS Protect AB

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet.