4C Strategies inget uppenbart fynd men värd att teckna enligt analytiker

4C Strategies gör en IPO på First North och Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation även om man inte anser att det är ett uppenbart fynd.

4C Strategies är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning. Företaget gör nu en IPO på 520,3 Mkr och noteras på First North den 24 maj. Hur ska då en investerare agera?

Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 335 miljoner kronor.

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden skriver att erbjudandet inte är ett uppenbart fynd men kommer ändå fram till en teckna-rekommendation.

”Samtidigt ger 4C Group exponering mot en strukturellt växande marknad. Investerare som inte räds kortsiktig osäkerheten och att utvecklingen kan vara slagig från kvartal till kvartal kan möjligen överväga en post”

Läs även: Ericsson köpvärd även efter att Vonage skrivits av som misslyckat och böter lagts till

4C Group AB

4C Strategies är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning.