Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i 4C Group AB
4C Group AB

4C Group AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Hemsida:

/www.4cstrategies.com

Verksamhet:

4C Strategies är en leverantör av mjukvarulösningar och expertrådgivning för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning.

Ägare:

Innan noteringserbjudandet: Priveq Investment 46,3 %, Andreas Hedskog 17,9 %, Klas Lindström 13,6 %, Mikael Edqvist 10,6 %, Övriga 11,6 %.

Lista:

First North

Status:

Kommande

Tid:

24 maj 2022

Värdering:

Uppdatering: 1087,2 Mkr pre-money och 1187,2 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 35 kr per aktie.

1087 Mkr pre-money och 1187 Mkr post money vid noteringserbjudandet.

Övrigt:

4C Group meddelade i mitten av maj 2022 att de ska noteras på First North under andra kvartalet 2022.

Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners AB, Neptunia Invest, Tibia Konsult AB och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 335 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1 187 miljoner kronor post money.

Uppdatering: 4C Group noteras på First North den 24 maj 2022.

Uppdaterat: 2022-05-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss