Zhoda Investments presenterar verksamheten

VD Robert Karlsson presenterar Zhoda Investments verksamhet. Investerar i onoterade europeiska företag, bland annat i en vinproducent. I grunden finns oljeproduktion i Ukraina.

VD Robert Karlsson presenterar Zhoda Investments verksamhet. Företaget investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Zhoda äger en dalmatinsk vinproducent med en 47 hektar ekologisk vingård med lokala druvor. Bolaget har även ett 45 procentigt ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med en pågående oljeproduktion.

Zhoda Investments AB

Zhoda Investmetns investerar i onoterade europeiska bolag där Zhoda aktivt deltar i utvecklingen. Vidgare är bolaget delägare i oljeprojekt och innehar licenser i Ukraina. Zhodas huvudsakliga oljetillgång är ett 45-procentigt ägande i Kashtan Petroleum, licensinnehavare och operatör av Lelyaki-fältet. Zhoda Investments AB hette tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB.

Zhoda Investments AB

Zhoda Investmetns investerar i onoterade europeiska bolag där Zhoda aktivt deltar i utvecklingen. Vidgare är bolaget delägare i oljeprojekt och innehar licenser i Ukraina. Zhodas huvudsakliga oljetillgång är ett 45-procentigt ägande i Kashtan Petroleum, licensinnehavare och operatör av Lelyaki-fältet. Zhoda Investments AB hette tidigare Zhoda Petroleum Ukraine AB.