Vigmed Holding vid börsnotering

Intervju med Vigmed Holdings VD Finn Ketler i samband med notering.

Vigmed Holding noterades på First North den 15 februari 2013 och företagets VD Finn Ketler svarar här på frågor om varför företaget valde att notera sig, vad företaget gör, hur marknaden ser ut och hur framtiden ser ut. Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.

Vigmed Holding AB

Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.

Vigmed Holding AB

Vigmed utvecklar säkra kanyler och nålar som är stickskyddade.