Victoria Park om sin börsnotering

Fastighetsbolaget Victoria Park om sin börsnotering på Nasdaq OMX Stockholm.

Den 9 december blev fastighetsbolaget Victoria Park börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm, från att tidigare ha handlas på First North-listan. Företagets VD Peter Strand blir här intervjuad av Nasdaq OMX i samband med att handeln inleddes. Victoria Parks affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter i Sverige. Med målen att etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska bostadsmarknaden och skapa och förädla värden genom ett långsiktigt förvaltningsarbete med social dimension.

Victoria Park AB

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.

Victoria Park AB

Victoria Park är en blandning av hotellbolag, fastighetsbolag och vårdhem.