VD presenterar Bioextrax inför IPO

Bioextrax VD Edvard Hall presenterar bolaget inför kommande IPO. Teknologier med bakterier gör om avfall till värdefullt material.

Bioextrax VD Edvard Hall presenterar bolaget inför kommande IPO. Teknologier med bakterier gör om avfall till värdefullt material. Bioextrax har utvecklat biobaserade processteknologier som använder bakterier för produktion av bland annat PHO (bioplaster), fibrer och djurfoderingridienser. Affärsmodellen består i att licensiera teknologin till materialproducerande bolag.

Bioextrax AB

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.

Bioextrax AB

Bioextrax utvecklar och licensierar ut en teknologiplattform som med bakterier omvandlar organiskt avfall till värdefulla material som bioplast, djurfoder och fibrer.