RLS Globals VD om lanseringen av ChloraSolv

RLS Globals VD beskriver den senaste händelseutvecklingen i bolaget med fokus på den pågående lanseringsfasen av produkten ChloraSolv.

RLS Globals nytillträdde VD Björn Larsson beskriver den senaste händelseutvecklingen i bolaget med fokus på den pågående lanseringsfasen av produkten ChloraSolv. Företaget gör under början av november en företrädesemission.

RLS Global AB

RLS Global (Rubicon Life Science) utvecklar biokemiska produkter och metoder för minimalinvasiv tandvård, dvs en tandvård som är vävnadsbevarande och minimerar omfattningen av borrning och andra mekaniska ingrepp. RLS Global AB hette tidigare Orasolv Products AB. Planerat namnbyte var till Rubicon Life Science AB.

RLS Global AB

RLS Global (Rubicon Life Science) utvecklar biokemiska produkter och metoder för minimalinvasiv tandvård, dvs en tandvård som är vävnadsbevarande och minimerar omfattningen av borrning och andra mekaniska ingrepp. RLS Global AB hette tidigare Orasolv Products AB. Planerat namnbyte var till Rubicon Life Science AB.