PromikBook om bolag och nyemission

VD för PromikBook presenterar företagets verksamhet och den i september 2015 aktuella nyemissionen.

Hans Orre, VD för PromikBook vars aktier är noterade på Aktietorget, presenterar bolagets verksamhet och den nyemission som görs under september 2015. PromikBook utvecklar och säljer en tjäns med samma namn, en molntjänst för fakturering, bokföring, rapportering och företagsanalys som underlättar administrationen för alla typer av företag.

PromikBook AB

PromikBook utvecklar och marknadsför programvaran Promik samt den nya plattformen PromikBook.com. Promik är en programvara för analys och simulering av ditt företags resultat. Promik ger dig också budget och prognoser på ett enkelt sätt tillsammans med en unik företagsvärdering. Systemet används idag av tusentals ekonomichefer, konsulter och revisorer. PromikBook AB hette tidigare BCS System AB.

PromikBook AB

PromikBook utvecklar och marknadsför programvaran Promik samt den nya plattformen PromikBook.com. Promik är en programvara för analys och simulering av ditt företags resultat. Promik ger dig också budget och prognoser på ett enkelt sätt tillsammans med en unik företagsvärdering. Systemet används idag av tusentals ekonomichefer, konsulter och revisorer. PromikBook AB hette tidigare BCS System AB.