Odinwell – Intervju med vd vid IPO

Intervju med vd för Odinwell i samband med bolagets IPO på Spotlight. Bolaget är verksamt inom sårvård och är en avknoppning från Redsense.

Intervju med Klas Arildsson, vd för Odinwell, i samband med bolagets IPO på Spotlight. Bolaget är verksamt inom sårvård och är en avknoppning från Redsense Medical.

Odinwell AB

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi och är en vidareutveckling av Redsense patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys.

Odinwell AB

Odinwell utvecklar smart sårvårdsteknologi och är en vidareutveckling av Redsense patientsäkerhetslösning för optisk identifiering av blodläckage i samband med hemodialys.