Nynoterade Nosa Med presenteras av VD

Nosa Med är ett medicintekniskt bolag som säljer skydd att ha i nästan mot lukt, allergener samt virus och bakterier.

Nosa Med är ett medicintekniskt bolag som säljer skydd att ha i nästan mot lukt, allergener samt virus och bakterier. Företaget noteras nu på First North genom att gå samman med det noterade Frisq-skalet som består av en kassa. Verksamheten presenteras här av VD Adrian Liljefors.

Nosa Plugs AB

NOSA är ett företag med en beprövad och patenterad teknikplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av olika substanser via näsan. Produkterna är små filter som användaren för upp i näsan. Nosa Plugs AB hette tidigare Frisq Holding AB. Frisq Holding AB hette tidigare Ecnoyeb AB.

Nosa Plugs AB

NOSA är ett företag med en beprövad och patenterad teknikplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av olika substanser via näsan. Produkterna är små filter som användaren för upp i näsan. Nosa Plugs AB hette tidigare Frisq Holding AB. Frisq Holding AB hette tidigare Ecnoyeb AB.