Noteringskandidaten GPX Medical hjälper för tidigt födda spädbarn

Noteringskandidaten GPX Medical hjälper för tidigt födda spädbarn. VD presenterar verksamheten.

Noteringskandidaten GPX Medical, med Gasporox som huvudägare, hjälper för tidigt födda spädbarn. VD Hanna Sjöström presenterar verksamheten.

Neola Medical AB

Neola Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Neola Medical AB hette tidigare GPX Medical AB.

Neola Medical AB

Neola Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Neola Medical AB hette tidigare GPX Medical AB.