Noteringskandidaten Dizlin Pharmaceuticals presenterar verksamheten

Dizlin Pharmaceuticals planerar för en notering under mitten av 2020. VD presenterar verksamheten.

Dizlin Pharmaceuticals planerar för en notering under mitten av 2020. VD Björn Velin presenterar verksamheten. Dizlin är ett forskningsbolag inom läkemedel med fokus på Parkinsons.

Dizlin Pharmaceuticals AB

Dizlin Pharmaceuticals utvecklar behandlingar för neurologiska sjukdomar och har en portfölj av läkemedel för behandling av Parkinsons under utveckling.

Dizlin Pharmaceuticals AB

Dizlin Pharmaceuticals utvecklar behandlingar för neurologiska sjukdomar och har en portfölj av läkemedel för behandling av Parkinsons under utveckling.