Noteringskandidaten Cinclus Pharma presenterar verksamheten

Cinclus Pharma, en noteringskandidat, är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD).

Cinclus Pharma är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD). Företaget har planer på en börsnotering. Verksamheten presenteras här av vd Christer Ahlberg.

Cinclus Pharma Holding AB

Cinclus Pharma är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD).

Cinclus Pharma Holding AB

Cinclus Pharma är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD).