Noteringsaktuella Spacett och SPACar i allmänhet

Spacett är den första mini-SPAC:en som ska noteras i Sverige. Intervju med vd om Spacett och SPAC:ar i allmänhet.

Spacett är en SPAC som noteras på Spotlight och också är det första mindre SPAC:en som noteras i Sverige. Här blir vd Marcus Bonsib intervjuad om både Spacett och SPAC:ar i största allmänhet.

Spacett AB

SPACett är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat SPAC, som etablerats på initiativ av Gerhard Dal och Per Nilsson. Potentiella målbolag innefattar primärt bolag i Norden, med bolagsvärde om cirka 100-500 MSEK, och med en beprövad affärsmodell som gynnas av digitaliseringstrenden.

Spacett AB

SPACett är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat SPAC, som etablerats på initiativ av Gerhard Dal och Per Nilsson. Potentiella målbolag innefattar primärt bolag i Norden, med bolagsvärde om cirka 100-500 MSEK, och med en beprövad affärsmodell som gynnas av digitaliseringstrenden.