Northern CapSek Ventures, IPO-intervju med vd

IPO-intervju med vd för Northern CapSek Ventures, ett nystartat investmentbolag som står inför en listing på NGM Nordic SME.

IPO-intervju med Henrik Jerner, vd för Northern CapSek Ventures, ett nystartat investmentbolag som står inför en listing på NGM Nordic SME.

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.