MTI Investment är ett investmentbolag med fokus på Afrika

MTI Investment är ett investmentbolag med fokus på Afrika. Företaget gör nu en företrädesemission. Intervju med vd.

MTI Investment är ett investmentbolag med fokus på Afrika. Företaget gör nu sin första emission sedan noteringen. Intervju med VD Pontus Engström om företaget, emissionen, lärdomar om tio år i Tanzania, marknaden och några av portföljbolagen.

MTI Investment AB

MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika. MTI Investment AB hette tidigare MTI Investment SE.

MTI Investment AB

MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika. MTI Investment AB hette tidigare MTI Investment SE.