Medicpen presenterar företaget vid företrädesemission

Intervju med Medicpens vd Fredrik Westman i samband med en företrädesemission på 30 miljoner kronor.

Intervju med Medicpens vd Fredrik Westman i samband med en företrädesemission på 30 miljoner kronor. Han berättar vad bolaget gör och vad pengarna ska användas till.

Medimi AB

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.

Medimi AB

Medimi utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering.Lösningarna omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Medimi AB hette tidigare MedicPen AB.