Medicinteknikföretaget Coala Life noterar sig

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Noterar sig på First North via ett omvänt förvärv.

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa som har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat. Coala Life noterar sig nu på First North genom ett omvänt förvärv av RNB-skalet. Verksamheten presenteras här av VD Dan Pitulia.

Coala-Life Group AB

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Coala-Life Group AB hette tidigare RNB Retail and Brands AB.

Coala-Life Group AB

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Coala-Life Group AB hette tidigare RNB Retail and Brands AB.