Lucara Diamond – Presentation i Stockholm

Lucara Diamonds presenterar sin diamantverksamhet i Stockholm. Ett företag i Lundin-sfären.

Bloggaren Dali West filmade Lucara Diamonds presentation i Stockholm i slutet av mars 2014. Det framkom bland annat att det är klart för en flytt från First North till Stockholmsbörsens huvudlista.

Lucara Diamond Corporation

Lucara Diamond är ett diamantbolag i Lundin-sfären med tillgångar i Botswana och Lesotho i södra Afrika.

Lucara Diamond Corporation

Lucara Diamond är ett diamantbolag i Lundin-sfären med tillgångar i Botswana och Lesotho i södra Afrika.