Loyal Solutions IPO-presentation

Loyal Solutions är ett SaaS-bolag som gör en IPO på First North. Ledningen presenterar verksamheten.

Loyal Solutions är ett SaaS-bolag som gör en IPO på First North. Ledningen presenterar verksamheten. Loyal Solutions erbjuder plattformen LoyalTFacts som gör det möjligt för bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. Loyal Solutions fokuserar på flygbolag, fintech, hotell- och restaurang, köpcentrum och telekom.

Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions erbjuder plattformen LoyalTFacts som gör det möjligt för bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. Loyal Solutions fokuserar på flygbolag, fintech, hotell- och restaurang, köpcentrum och telekom.

Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions erbjuder plattformen LoyalTFacts som gör det möjligt för bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. Loyal Solutions fokuserar på flygbolag, fintech, hotell- och restaurang, köpcentrum och telekom.