Isofol Medical, intervju med vd inför nyemission och börsnotering

Intervju med vd för Isofol Medical inför nyemission och flytt av aktiernas notering till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Intervju med Ulf Jugnelius som är vd för Isofol Medical. Samtalet handlar om fas III-studien och möjliga partnerskap. Isofol Medical gör en företrädesemission under andra halvan av maj och flyttar sedan noteringen för sina aktier från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista.

Isofol Medical AB

Isofol Medical äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin vid cancerbehandling. Målet är att ersätta Leucovorin och Levoleucovorin på en marknad som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor.

Isofol Medical AB

Isofol Medical äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin vid cancerbehandling. Målet är att ersätta Leucovorin och Levoleucovorin på en marknad som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor.