IRLAB Therapeutics arbetar mot Parkinsons

IRLAB Therapeutics arbetar mot Parkinsons. Bolaget är noterat på First North men ska under 2020 flytta till Nasdaq Stockholm.

IRLAB Therapeutics utvecklar läkemedel för behandling av Parkinsons. Bolaget är noterat på First North men planerar att flytta till Nasdaq Stockholms huvudlista under år 2020, något som även bekräftas i denna presentation. IRLAB gjorde en riktad emission på 70,5 Mkr i december 2019 och en företrädesemission på 145,5 Mkr i februari 2020.

IRLAB Therapeutics AB

IRLAB Therapeutics utvecklar läkemedel för behandling av Parkinsons.

IRLAB Therapeutics AB

IRLAB Therapeutics utvecklar läkemedel för behandling av Parkinsons.