IPO-intervju med vd för Titania Holding

Titania är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen. Intervju med vd inför notering på First North.

Titania är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen. Intervju med vd Einar Janson inför notering på First North.

Titania Holding AB

Titania är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen.

Titania Holding AB

Titania är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på storskaliga hyresrättsprojekt i Stockholmsregionen.