IPO-intervju med vd för MoveByBike

Intervju vid IPO med vd för MoveByBike, ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon.

Intervju med Lisette Hallström, vd för MoveByBike, ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon. Bolaget noterar sig nu på Spotlight Stock Market.

MoveByBike Europe AB

MoveByBike är ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst.

MoveByBike Europe AB

MoveByBike är ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst.