IPO-intervju med vd för Hubbster

Hubbster erbjuder en plattform för att implementera strategier och förbättringsarbete i mellanstora till stora organisationer. Intervju med vd i samband med IPO.

Hubbster erbjuder en plattform för att implementera strategier och förbättringsarbete i mellanstora till stora organisationer – från högsta chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Hubbster gör nu en IPO på NGM Nordic SME och i samband med detta blev vd Gustaf Hesselman intervjuad om verksamheten.

Hubbster Group AB

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.

Hubbster Group AB

Hubbster Group har utvecklat en digital metod som möjliggör ett strukturerat medarbetardrivet förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och korrigera åtgärder om så krävs.