IPO-intervju med vd för Byggfakta

Byggfakta gör en större IPO på Nasdaq Stockholm. Intervju med vd Stefan Lindqvist om verksamheten och noteringen.

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna. Byggfakta gör nu en större IPO på Nasdaq Stockholm. Här blir vd Stefan Lindqvist intervjuad om verksamheten och noteringen.

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna.

Byggfakta Group Nordic HoldCo AB

Byggfakta Group tillhandahåller marknadsdata och business intelligence till den Nordiska och Brittiska byggindustrin. Bolaget tillhandahåller även information till fastighets-, hälso- och anbudssektorerna.