Intervju med vd för Seamless Distribution System vid spridningsemission

Intervju med vd för Seamless Distribution Systems som presenterar verksamheten i samband med en spridningsemission.

Intervju med vd för Seamless Distribution Systems som presenterar verksamheten i samband med en spridningsemission. SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen nu har kunder i alla delar av världen i mer an 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer an 2 000 000 aktiva forsaljningsstallen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.

Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution Systems är ett teknologi- och voucher-distributionsföretag. Erbjuder bland annat påfyllning av kontantkort.

Seamless Distribution Systems AB

Seamless Distribution Systems är ett teknologi- och voucher-distributionsföretag. Erbjuder bland annat påfyllning av kontantkort.