Intervju med vd för noteringskandidaten Observit

Intervju med vd för noteringskandidaten Observit som erbjuder en tjänst inom videoövervakning.

Intervju med Björn Callenfors, vd för noteringskandidaten Observit som erbjuder en tjänst inom videoövervakning. Bolagets största marknad är bussar.

Observit AB

Trafikportal samlar in och tillhandahåller trafikdata. I företaget finns även Observit verksamma inom videoövervakning.

Observit AB

Trafikportal samlar in och tillhandahåller trafikdata. I företaget finns även Observit verksamma inom videoövervakning.