Intervju med VD för Monivent inför notering

Intervju med VD för Monivent i samband med att bolaget gör sin emission inför noteringen på Spotlight.

Intervju med Karin Dahllöf, VD för Monivent, i samband med att bolaget gör sin emission inför noteringen på Spotlight. Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.

Monivent AB

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.

Monivent AB

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln.