Intervju med vd för Klimator inför listbyte

Klimator tillhandahåller data om väderförhållanden på vägar. Intervju med vd i samband med att företaget flyttar sin notering till First North.

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer – Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj. Den 1 augusti flyttar Klimator sin notering till First North efter att ha varit noterat på Spotlight sedan2020. Inför detta gjordes denna intervju med vd Patrik Simson.

Klimator AB

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller information om vägväder med hög precision.

Klimator AB

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller information om vägväder med hög precision.