Intervju med VD för Cellink som ska flytta till Nasdaq Stockholm

Intervju med Erik Gatenholm, VD för Cellink som ska flytta från First North till Nasdaq Stockholm i början av 2020.

Intervju med Erik Gatenholm, VD för Cellink som ska flytta noteringen för sina aktier från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista i början av 2020. Bolagets aktie har haft en mycket bra utveckling på First North.

BICO Group AB

BICO Group kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för kunderna att kunna förbättra människors hälsa och liv. BICO Group AB hette tidigare Cellink AB.

BICO Group AB

BICO Group kombinerar olika teknologier såsom robotik, artificiell intelligens, datavetenskap och 3D-bioprintning med biologi för att möjliggöra för kunderna att kunna förbättra människors hälsa och liv. BICO Group AB hette tidigare Cellink AB.