Intervju med noteringskandidaten och batteriföretaget Texel Energy Storage

Intervju med vd för den framtida noteringskandidaten och batteriföretaget Texel Energy Storage, tidigare vid namn United Sun Systems.

Intervju med Lars Jacobsson, grundare och vd för batteriföretaget Texel Energy Storage, som har en börsnotering under första halvåret 2020 i tankarna. Företaget hette tidigare United Sun Systems och fokuserade på att skapa elektricitet från solvärme, men har nu gått över till att fokusera på att lagra energi från elnätet i kemotermiska batterier.

TEXEL Energy Storage AB

Texel Energy Storagefokuserar på storskalig energilagring via terminsk lagring.

TEXEL Energy Storage AB

Texel Energy Storagefokuserar på storskalig energilagring via terminsk lagring.