Intervju med Creaspac, Creades SPAC-bolag

Creades skapar en SPAC som noteras på Nasdaq Stockholm. Samtal med Creades styrelseordförande Sven Hagströmer och vd John Hedberg.

Creaspac är ett förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som etablerats på initiativ av Creades. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac, efter granskning och godkännande, blir noterat. Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Samtal med Creades styrelseordförande Sven Hagströmer och vd John Hedberg.

Creaspac AB

Creaspac är en SPAC grundad av Creades AB. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag.

Creaspac AB

Creaspac är en SPAC grundad av Creades AB. Ska inom 36 månader från noteringen förvärva ett bolag.