Intervju med CFO för Sampo inför parallellnotering i Stockholm

Intervju med CFO för Sampo om den publicerade kvartalsrapporten och den kommande parallellnoteringen i Stockholm.

Intervju med CFO för Sampo om den publicerade kvartalsrapporten och den kommande parallellnoteringen i Stockholm som är planerad till andra halvan av november.

Sampo Oyj

Sampo är ett försäkringsbolag med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och de Baltiska länderna.

Sampo Oyj

Sampo är ett försäkringsbolag med verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och de Baltiska länderna.