Indutrade presenterar Q4 2012-rapporten

Johnny Alvarsson, VD för Indutrade, presenterar fjärde kvartalet samt helåret 2012 .

Johnny Alvarsson, VD för Indutrade, presenterar fjärde kvartalet samt går även igenom hur helåret 2012 har varit för företaget.

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Genom att ha god kunskap om kundernas system och processer, i kombination med hög teknisk kompetens, ska Indutrade vara den mest effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som leverantörer.

Indutrade AB

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.

Indutrade AB

Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som utvecklar och förvärvar bolag som kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer.