Indutrade – Intervju om Q3 2012

Johnny Alvarsson, VD för Indutrade, svarar på frågor efter att rapporten för det tredje kvartalet har publicerats.

Johnny Alvarsson, VD för Indutrade, svarar på frågor efter att rapporten för det tredje kvartalet 2012 har publicerats. Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Genom att ha god kunskap om kundernas system och processer, i kombination med hög teknisk kompetens, ska Indutrade vara den mest effektiva samarbetspartnern för såväl kunder som leverantörer.

Indutrade AB

Handelsföretag.

Indutrade AB

Handelsföretag.