Greater Than – Intervju med VD

En intervju med VD för Greater Than om företagets verksamhet i samband med nyemissionen inför noteringen.

En intervju med Liselott Johansson, VD för Greater Than, om företagets verksamhet i samband med nyemissionen som görs under april-maj 2014 inför sin notering på Aktietorget. Greater Than har utvecklat produkten Enerfy Driving – ett »RunKeeper« för bilister, som efter testlanseringar redan har över 8 000 användare. Enerfy Driving gör för första gången bilkörning jämförbart oavsett bilmärke, bränsleförbrukning och trafik. Enerfy gör det möjligt för förare att jämföra sig med andra i hur smart de kör – en social plattform för bilister. Produkten består av en app och en hårdvara som säljs i konsumentledet till kampanjpriset 299 SEK. Hårdvaran, en s.k. OBD-läsare, kopplas enkelt in i bilens servicekontakt som återfinns i förarutrymmet.

Greater Than AB

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.

Greater Than AB

Greater Than utvecklar teknologi och sociala plattformar som inspirerar till smartare bilkörning. Det unika med den nya tekniken är att körprestationen kan mätas och jämföras oavsett bilmodell, bränsleförbrukning, trafiksituation, väder och last.