GOKAP Invest investerar i onoterade bolag

GOKAP Invest investerar i onoterade bolag. Gör nu en nyemission och planerar för någon form av notering av sina aktier.

GOKAP Invest är ett investeringsföretag som investerar i onoterade bolag. Bolaget gör nu en nyemission där allmänheten kan delta och de planerar för någon form av notering av sina aktier. Styrelseordförande Klementina Österberg presenterar verksamheten.

GOKAP Invest AB

GOKAP investerar i innovativa start-ups för ett ökat aktieägarvärde och för att bidra till den västsvenska regionens framtid.

GOKAP Invest AB

GOKAP investerar i innovativa start-ups för ett ökat aktieägarvärde och för att bidra till den västsvenska regionens framtid.