Genomgång av Azelio som är verksamt inom energilagring

Genomgång av Azelio som är verksamt inom energilagring. VD Jonas Eklind svarar på frågor. Bolaget gör just nu en företrädesemission.

Genomgång av Azelio som är verksamt inom energilagring. VD Jonas Eklind svarar på frågor och kommenterar framåtblickande mål tillsammans med Pavas Mehra från Pareto Securities. Azelio gör just nu en företrädesemission på 350 miljoner kronor.

Azelio AB

Azelio utvecklar och säljer kraftverk baserade på en stirling-motor som drivs med solenergi och gas (även lågkvalitativ), vilket man kombinerar med termisk lagring av energi. Azelio AB hette tidigare Cleanergy AB.

Azelio AB

Azelio utvecklar och säljer kraftverk baserade på en stirling-motor som drivs med solenergi och gas (även lågkvalitativ), vilket man kombinerar med termisk lagring av energi. Azelio AB hette tidigare Cleanergy AB.