Fluicell – encellsbiologi och bioskrivning

Fluicell är ett life science-bolag med verksamhet inom encellsbiologi och bioskrivning. VD presenterar verksamheten.

Fluicell har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen, Dynaflow Resolve och Biozone 6 som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar och Biopixlar AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Företagets VD Victoire Viannay presenterar verksamheten.

Fluicell AB

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.

Fluicell AB

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.