Fintech-företaget Plexian planerar för en notering

Fintech-företaget Plexian planerar för en notering av sina aktier under 2021. Vd presenterar verksamheten.

Fintech-företaget Plexian planerar för en notering av sina aktier under 2021. Vd Staffan Mattsson presenterar här verksamheten som handlar om att skaffa lojala kunder åt företag.

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.

Plexian AB

Plexian verkar inom segmentet elektroniska betalningar.